EPV Elprojektering i Växjö AB

 

EPV erbjuder Er konsulttjänster inom el- och teleinstallationer för ny- och ombyggnad av hus- och industribyggnader.

För att uppnå en bra slutprodukt i projekten är miljötänkande med energieffektivisering en viktig del. Vi står för mångsidighet och flexibilitet.

Våra mångåriga erfarenheter består av ett antal år som elektriker och som konsulter i elbranschen. Vi erbjuder konsultarbetet såsom projektering, utredningar, framtagande av systemhandlingar och kostnadsbedömningar, upprättande av ramhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar, besiktningar, kontroller, installationssamordning, miljöinventeringar, cadsamordning mm.

Ritningar utförs i AutoCAD 2011 med applikation MagiCAD. 

Förutom diverse beräkningsprogram används Office 2007.